Artikel 3 - Genetische Constitutie

3 juli 2017, auteur Richard Kersten

In de Predictive Homeopathie wordt de constitutie de ‘genetische constitutie’ genoemd. De reden hiervoor is dat de kenmerken die volgens de Predictive bij iemands constitutie horen genetisch bepaald zijn. Dat wil niet zeggen dat ze kunnen veranderen door omstandigheden, maar vaak is het dan een compensatie mechanisme om te overleven wat het ‘eigen’ gedrag doet veranderen, kortom iemand komt in de sycotische afweer terecht (overreactie of onderreactie). De kunst is om door iemands sycotische compensatiemechanismen heen te kijken en de oorspronkelijke Psorische (genetische) kenmerken te achterhalen.

Wat heeft Hahnemann geschreven?

 • 1: “De hoogste en enige roeping van de arts is zieke mensen beter te maken, wat men genezen, ‘helen’ noemt.”

Kortom: behandel de MENS en niet de ZIEKTE!

 

 • 5: “Voor zijn geneestaak heeft de arts de volgende hulpmiddelen nodig: 
  a. bij acute ziekte de gegevens van de meest waarschijnlijke aanleiding
  b. Bij chronisch lijden de belangrijkste momenten uit de hele ziektegeschiedenis, om de grondoorzaak ervan op te sporen, die meestal berust op een chronisch miasma.

Vooral bij langdurig zieken zijn de volgende punten belangrijk: de lichamelijke gesteldheid voor zover na te gaan, humeur en mentaliteit, beroepsmatige bezigheden, leefwijze en gewoonten, maatschappelijke en huiselijke omstandigheden, leeftijd en seksueel functioneren enz. …”

 

Hier zegt Hahnemann dus dat er 2 soorten ziekten zijn: acute en chronische. Bij acute ziekten is de aanleiding belangrijk (alle ‘ailments from’). Bij chronische ziekten bepaal je de constitutie en is de oorzaak van de ziekten meestal een chronisch miasma. De ontdekking van de miasma’s zijn beschreven in de Chronische Ziekten – de chronische ziekten zijn dus niet de verschillende soorten pathologie, maar de 3 miasma’s!

 

Ik zal eerst een schematische weergave geven van de onderdelen van de genetische constitutie:

 

1.      Mentale kenmerken

2.      Algemene kenmerken

3.      Fysieke kenmerken

 

 

 

Introvert - Extravert

Snelheid

Lichaamsbouw

Sterke wil - Zwakke wil

Activiteit

Lengte

Intellect

Links - Rechtszijdig

Gezichtstype

Moraal

Warm - Koud

Haar

Diligent – Non-Diligent

Dorstig - Dorstloos

Houding

Gevoeligheden

 

Tonus

Emotionele reacties

 

 

 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit:

 1. MENTALE KENMERKEN

 

INTROVERT - EXTRAVERT:

Elk mens is van nature meer introvert of extravert. De introverte middelen zijn minder open, vertellen niet spontaan hun klachten, zijn meer op de achtergrond. De extraverte middelen zijn open, maken makkelijk contact, praten veel en zijn meer op de voorgrond. Er kunnen meerdere redenen zijn dat iemand introvert is:

 1. Timiditeit
 2. Hooghartigheid
 3. Stase
 4. Vanuit verdriet en irritatie (moroseness)
 5. Sarcasme

In de Predictive wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen middelen die Secundair extravert zijn. Dat zijn de middelen die aanvankelijk heel timide overkomen, maar zodra ze zich veilig voelen gaan ze zich vrijuit gedragen (bijv. Lach, Lyc).

 

INTROVERT – RUBRIEKEN

EXTRAVERT - RUBRIEKEN

Timid

Vivacious

Reserved

Loquacity

Haughty

Jesting

Secretive

Childish behaviour

Indifference

Boaster

Averse to being disturbed

Amorous

Sarcasm

Witty

 

 

INTROVERTE MIDDELEN

EXTRAVERTE MIDDELEN

Carbons, Natriums, Baryta’s, Magnesiums

Sulph, Sulph-Ac, Lach, Hyos, Cann-I, Morph

Ammoniums, Ambra, Graph, Petr,Puls

Coff, Croc, Spong, Thea, Stram, Iod, Op

Silica, Cocc, Rhus-T, Gels, Plumb, Stann

Verat, Arg-N, Tarent, Naja, Cench, Aur

Nit-Ac, Plat, China, Hell, Sepia

Bell, Agar, Calc-S, Mosch, Sulph-Iod, Mang

 

Pall, Aloe, Kali-I

 

Dit zijn uiteraard niet alle rubrieken en middelen die je kunt vinden bij introverte en extraverte mensen!

 

STERKE WIL – ZWAKKE WIL:

Het vermogen om een keuze te maken en uit te voeren met doorzettingsvermogen. Uiteraard kan deze wil ‘gezond’ zijn of zich uiten in een sycotische overcompensatie of ondercompensatie of een syphilitische vervorming hebben. Hieronder een paar voorbeelden. Merk op dat sommige rubrieken bij meerdere achtergronden kunnen horen, de intensiteit van het symptoom is bepalend hoe je het moet duiden.

 

WIL:   PSORISCH

 ‘GEZOND’

SYCOSE OVERCOMPENSATIE

SYCOSE ONDERCOMPENSATIE

SYPHILITISCHE VERVORMING

Courageous

Courageous

 

 

Timidity

 

Timidity, bashful

 

 

Positivity

 

 

 

Obstinacy

 

Defiant

Assertive

 

 

 

Plans, making many

 

 

 

 

 

Irresolution

Irresolution

 

Dictatorial

Weak Willed

 

 

 

Confidence, want of

 

 

 

Aversions being touched

 

Optimistic

 

 

 

Cautious

 

Cautious

 

Hopeful

 

 

 

Perseverance

 

 

 

 

 

 

Revolting, Anarchist

 

 

Fearful

 

 

 

Discouraged

 

 

 

Pessimist

Pessimist

 

INTELLECT:

Het vermogen om te denken, te redeneren en informatie op te slaan in het geheugen:

 

STERK INTELLECT

ZWAK INTELLECT

Mathematics, ability for

Mathematics, inability

Memory active

Memory, weakness of

Comprehension easy

Forgetfulness

Concentration active

Concentration difficult

Ideas, abundant

Ideas, deficiency of

Art, ability for

Retardation, mentally

 

MORAAL:

Handelingen en gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien:

 

GOEDE MORAAL

SLECHTE MORAAL

Obedience

Disobedience

Religious affections

Moral feeling, want of

Anxiety of conscience

Insolence

Sympathetic

Lewdness

Carefulness

Gambling, criminal tendency

Benevolence

Perversion

Mildness

Cruelty, unfeeling

Anxiety, for others

Hardheartedness

 

DILIGENT – NON-DILIGENT:

Deze nieuwe rubriek is door Dr. P. Vijayakar toegevoegd en wordt als een belangrijk onderdeel van iemands constitutie gezien. Diligent wil zeggen dat iemand leergierig is, wil leren van zijn fouten, vooruit wil in het leven, harde werker. In de kindertijd al zichtbaar dat kinderen uit zichzelf boekjes pakken (ook al kunnen ze nog niet eens lezen) en later dat ze uit zichzelf huiswerk maken.

 

DILIGENT REMEDIES

NON-DILIGENT REMEDIES

alum. apis ars. ars-s-f. aur. aur-ar. aur-i. bar-c. bar-m. bry. calc. carc. chel. cupr. dig. ferr. ferr-ar. ferr-i. graph. ign. iod. lyc. m-arct. nat-ar. nat-c. nat-i. nat-p. nat-sil. nux-v. ph-ac. psor. puls. rhus-t. sil. spig. staph. stram. sulph. thuj. Zinc

 

Noot: xx betekent alle middelen van dat element

am-c. am-xx arg-n. both. carb-v. caust. cench. cocc. crot-c. crot-h. elaps fl-ac. graph. hep. hyos. kali-bi. kali-br. kali-c. kali-m. kali-p. kali-xx lach. mag-c. mag-m. mag-p. med. merc. merc-xx morph. naja nat-m.nat-s nat-iod op. phos. sep. stront-c. syph. tarent. verat. viol-o

 

 

 

GEVOELIGHEDEN:

Elk mens heeft zijn eigen gevoeligheden. Deze gevoeligheden kunnen zich uiten op emotioneel vlak, maar ook in de zintuigen. Deze rubrieken zijn terug te vinden in de rubrieken: Mind, ailments from en Mind, Sensitive. De gevoeligheden in de zintuigen zijn uiteraard terug te vinden in de 5 organen van de zintuigen: gehoor, zicht, smaak, reuk en tastzin.

Zo zijn Nux, Ferrum en Theridion gevoelig voor geluid, Ign gevoelig voor ‘loss of position’, Magnesiums gevoelig voor ruzie, enz.

 

EMOTIONELE REACTIES:

Elke persoon ervaart emoties als boosheid, verdriet, zorgen, enz. . Maar elke constitutie heeft wel zijn eigen voorkeur: bijv Nux-V en Hepar zullen eerder met boosheid reageren, terwijl Ign en Nat-M eerder met verdriet reageren.

 

 1. ALGEMENE KENMERKEN

 

SNELHEID:

Elk mens heeft van nature zijn eigen snelheid. De ene persoon doet alles rustig aan, de ander is snel en weer een ander is ronduit traag. Ook dit is een aangeboren kenmerk van iemand en zal niet snel veranderen in de loop van iemands leven.

 

 

 

SNELLE MIDDELEN

LANGZAME MIDDELEN

Phos, Acon, Ars, Calc-Phos, Hepar, Lach, Spinnen middelen, Nit-Ac, Stram, Iodiums,

Sulph-Ac, Merc,

Ammoniums, Alum, Merc-C, Baryta’s, Calciums, Carbons, Hell, Thuja, Gels, Bufo,

Ambra, Magnesiums

 

ACTIVITEIT:

De hoeveelheid activiteit die een persoon verricht op een dag. Niet te verwarren met speed: iemand kan een lage Speed hebben maar veel doen doordat hij lang werkt!

 

Rubrieken waarbij je iemands activiteit terug kan zien:

 

Mind, Activity, desires

Mind, Busy

Mind, Industrious

Mind, Occupation, amel.

Mind, Mental exertion, desire

Als het meer gaat vervormen krijg je meer de sycotische en syphilitische rubrieken:

Rest, cannot

Restlessness, busy

Insanity, busy

 

LINKSZIJDIG – RECHTSZIJDIG:

Op het moment dat iemand 3 of meer klachten heeft aan 1 kant, wordt dit symptoom belangrijk.

Ook in het duiden van iemands karaktereigenschappen kan de linkszijdigheid of rechtszijdigheid informatie geven. Over het algemeen zijn mensen met linkszijdige klachten meer emotioneel, gevoelig, meer vrouwelijk, hysterisch, mild, creatief, enz.. Rechtszijdige klachten duiden meer op iemand die mentaler is, sterke wil heeft, meer mannelijk is, streberig, eerder bozig, enz.. Hier zijn uiteraard uitzonderingen en nuances mogelijk, dit is een globale indeling.

Sommige middelen zijn in de Psora linkszijdig en in de Sycose hebben ze rechtszijdige klachten, Bijvoorbeeld Lachesis. Lachesis zal dus sycotische pathologie als cysten, tumoren aan de rechterkant hebben en niet links! Bij Lycopodium is dit andersom: in de Psora rechtszijdige klachten en in de sycose juist linkszijdige klachten. Hierdoor is beter te begrijpen waarom middelen zowel links- als rechtszijdig kunnen zijn.

 

Een paar voorbeelden:

 

LINKSZIJDIGE KLACHTEN

RECHTSZIJDIGE KLACHTEN

Arg-N, Graph, Phos, Sulph, Plat, Zinc, Ferr, Cupr, Ign, Croc, Cycl, Lach, Puls, Carc, Lach, Kali’s, Phos, Lyc (sycose)

Alum, Aur, Mang, Merc, Pall, Plat, Plb, Stannum, Ars, Sep, Nux-V, Bar-C, Coloc, Gels, Hepar, Caust, Lyc, Apis, Lach (sycose)

 

 

 

En dan zijn er nog de volgende rubrieken:

GENERALS - SIDE - alternating sides

GENERALS - SIDE - right - then left side

GENERALS - SIDE - left - then right side

GENERALS - SIDE - crosswise

GENERALS - SIDE - crosswise - right upper and left lower

GENERALS - SIDE - crosswise - left upper and right lower

 

KOUWELIJK EN WARM:

Zeer belangrijk kenmerk in het bepalen van iemands constitutie(middel). De temperatuur wordt door de hypothalamus geregeld en is nauwelijks te beïnvloeden, iemand is warm van nature en niet de ene dag wel en de andere dag niet. Iemand is ‘warm’ als iemand de warmte niet goed kan verdragen en de koude wel. Iemand is ‘kouwelijk’ als iemand de warmte goed verdraagt en eerder last heeft van de koude. In de plantenwereld is dit ook duidelijk zichtbaar: er zijn planten die houden van de warmte, hebben de warmte nodig en er zijn planten die warmte niet fijn vinden en beter gedijen bij koude.

 

KOUDE MIDDELEN

WARME MIDDELEN:

 

 

Ars, Calc-C, Bar-C, Phos, Merc, Sil, Hep, Nux-V, Kali-C, Acon, Bell, Cham, Coloc, Sepia, Ign, Ph-Ac, Nit-Ac, Ip, Psor, Cupr, Calc-P, Am-C, Carbo-V, Carbo-An, Naja, Rhus-T enz .

Apis, Arg-N, Gels, Iod, Lyc, Plat, Op, Puls, Nat-M, Mag-M, Sulph, Tub, Thuja, Med, Spong, Fl-Ac, Cann-I,

 

Deze elmenten maken een middel warmer:

Sulphurs

Iodatums

Muriaticums

Vb. Calc-C is kouwelijk, maar Calc-Sulph is warm

 

DORSTIG-DORSTLOOS:

Of iemand dorstig is of dorstloos. Dit wordt ook weer bepaald door de hypothalamus. En de ene persoon is dorstiger dan de andere persoon. Bij het bepalen of iemand dorstig is of niet dorstig is het wel van belang dat uit gewoonte veel drinken niet betekent dat iemand dorstig is!

 

DORSTIGE MIDDELEN

DORSTLOZE MIDDELEN

Calc-C, Apis, Bry, Carbo-V, Cham, China, Coloc, Crot-C, Crot-H, Cupr, Fl-Ac, Hep, Iodiums, Magnesiums, Mercurius, Nat-M, Nux-V, Phos, Rhus-T, Sil, Stram, Sulph, Tarent, Thuja, Verat, Spong, Kali-I, Kali-S, Lach, Med

Ign, Ph-Ac, Staph, Caust, Ars, Ip, Calc-P, Naja, Sepia, Lyc, Apis (acuut), Sulph, Gels, Plat, Arg-N, Op, Ferr-I, Ferr-M, Sulph-Ac, Merc-C, enz.

Opmerking: dit is zeker niet de volledige lijst. Sommige middelen kunnen zowel warm als dorstig zijn en sommige middelen zijn constitutioneel bijv dorstig en in acute stadium dorstloos.

 

 

Uiteraard zijn er naast deze algemene kenmerken meer factoren die iets zeggen over iemands constitutie zoals het slaappatroon en alle kenmerken rondom slaap, alles rondom eetlust, iemands zweetpatroon, iemands seksueel functioneren en alles rondom plassen en stoelgang.

 

De uiterlijke kenmerken heb ik in dit artikel buiten beschouwing gelaten omdat deze wel belangrijk zijn, maar eerder een hulp zijn in het voorschrijven dan dat ze bepalend zijn in het voorschrijven.

 

Een voorbeeld van het middel Ignatia:

 

1.      Mentale kenmerken

2.      Algemene kenmerken

 

 

Introvert – mild - timid

Snelheid: Snel -handelen snel en denken snel

Sterke wil – courageous sterk in crisis situaties

Activiteit

Intelligent middel – scherp brein, snelle denker, maakt snel besluiten

Linkszijdig – duidelijk te verklaren door sensitiviteit

Zeer goede moraal – zal nooit een geheim doorvertellen, behulpzaam, nemen hun verantwoordelijkheid, denken eerst aan anderen en dan aan zichzelf

KOUWELIJK

Diligent – zeer plichtsgetrouw en kan zichzelf motiveren

DORSTLOOS

Gevoeligheden: in het algemeen gevoelig en sensitief. in totaal 21 3-4 waardige symptomen bij ail from and senstive …

Bekende gevoeligheden: grief, wounder honour, loss of position

Middel heeft behoefte aan basisbehoefte ERKENNING

In de psora  Lean en Thin, zit rechtop, braaf iemand op school, niet opstandig, wil goede cijfers halen, erkenning.

In de sycose kan Ign dik zijn, korte nek, sterk overtuigd van hun gelijk. Kunnen zeer gereserveerd zijn, bashful timidity, maar zijn ook onafhankelijk. Laten hun verdriet niet meer zien en hebben alles onder controle. In de sycose kunnen ze ook heel vrolijk zijn en ogenschijnlijk extravert lijken, maar ze zullen desondanks nooit hun diepste emoties laten zien.

De Syphilitische Ignatia (die vaak wordt beschreven in de Materia Medica) is hysterisch, snel aangebrand, heeft veel nerveuze tics en contradictory symptoms.

Emotionele reacties – ondanks gevoeligheid reageren ze naar buiten toe vaak juist niet – eerder gesloten, stil verdriet, houdt ook niet van troost

Kortom Ignatia heeft een psorisch, sycotische en syphilitisch beeld, die behoorlijk van elkaar verschillen!

 

In een volgend artikel zal ik de 7 lagen van onderdrukking behandelen.

TOP