Predictive Homeopathy volgens Dr. Prafull Vijayakar

7 december 2016, auteur: Richard Kersten

“Prafull Vijayakar uit Mumbai behandelt en geneest de meest zware pathologie denkbaar en laat keer op keer zien dat homeopathie mogelijkheden heeft die verder reiken dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Door zijn resultaten (en die van zijn volgers) ben ik me vanaf 2013 gaan verdiepen en gaan werken volgens deze 'methode'. Met dit artikel wil ik een begin maken met wat Predictive Homeopathy precies is”. 

Predictive Homeopathy is niet een nieuwe stroming binnen de homeopathie, maar is volledig gebaseerd op het Organon en de Chronische ziekten van Hahnemann.  Vijayakar heeft een koppeling gelegd tussen de hedendaagse wetenschap en de paragrafen in het Organon om ze zo beter te begrijpen. Zo was het mogelijk om de wetten van Hering en de Miasma’s van Hahnemann te verduidelijken en verder te ontwikkelen. De basis hiervan is beschreven in 2 van zijn boeken: Theory of Suppression en The End of Myasmtion of Miasms.

De Miasma’s binnen Predictive Homeopathie:

Als Hahnemann gelijk had met zijn miasma’s dat ze meestal de grondoorzaak bij chronisch lijden waren (§5),  moest dat volgens Vijayakar terug te vinden zijn in de huidige wetenschap.

Hij ging ze dus met elkaar vergelijken en vond bij de de celbiologie het volgende: de cel reageert op prikkels van binnen en van buiten op 3 verschillende manieren.  

De eerste reactie is altijd een ontstekingsreactie. Deze reactie is fysiologisch en omkeerbaar. De tweede reactie kenmerkt zich door constructieve verandering, er ontstaat accumulatie en overproductie. Is deze tweede reactie ook niet afdoende dan gaat het lichaam destructief reageren.

Vijayakar legt met deze 3 soorten reacties de link naar de 3 miasma’s:

Psorische afweer              =  Fysiologische afweer

Sycotische afweer            =  Constructieve afweer

Syphilitische afweer         =  Destructieve afweer

Hij vond de onderbouwing in §74:

“Om tegen al die vijandige en vernielende aanvallen het leven in stand te houden, moet het organisme zich compleet veranderen, van dit of dat deel de prikkelbaarheid of het gevoel wegnemen of overmatig stimuleren (psora), dilateren of contraheren, verslappen of verharden (sycose) of zelfs vernietigen (syphilis). Het moet hier en daar, in- en uitwendig, organische afwijkingen produceren (dus het lichaam van binnen en buiten mismaken)”. (syphilis)

Vijayakar gaat er vanuit dat deze afweermechanismen niet alleen gelden bij de iatrogene ziekten, maar algemeen geldend zijn!

Psora:

De fysiologische afweerreactie van de cel of de weefsels leidt altijd tot een acute ontstekingsreactie. Deze acute ontsteking is niks anders dan een (zinvolle) poging van het lichaam om dat wat niet thuis hoort in het lichaam (bijv een infectie) onschadelijk te maken. Is de psorische afweer sterk genoeg, dan herstel je van deze acute ontsteking en ben je weer gezond. Is de psorische afweer niet sterk genoeg, kan het ook tot chronische ontstekingen of later constructieve veranderingen in het lichaam geven (sycose). Maar de acute ontstekingen kunnen ook tot de dood leiden (als het Syfilitische miasma zich verbindt met de Psora).

Algemene kenmerken van de Psora:

Afweerreacties op prikkels van buitenaf, toxinen of emotionele invloeden

 • Fysiologische klachten
 • De reactie is niet van lange duur
 • Symptomen zijn veranderlijk en dynamisch
 • Symptomen komen snel opzetten

Symptomen van de Psora:

 • Acute ontstekingen
 • Overgevoeligheid
 • Tijdelijke ongevoeligheid
 • Irritatie
 • Krampen
 • Lichte tot zware (voorbijgaande) pijnen
 • Symptomen die komen en gaan
 • Plotselinge pijnen
 • Alle klachten die ontstaan door tekorten in voedingsstoffen

Voorbeelden Psorische ziekten:

 • Huid: alle acute ontstekingen, overgevoeligheid van de huid, irritaties van de huid. Pruritis, dermatitis, exantheem, steenpuist, acne, eczeem, enz.
 • Luchtwegen: rhinitis, pharyngitis, tonsillitis, bronchitis, pneumonie, allergieën, laryngitis, enz.
 • Spijsvertering: Oesophagitis, Gastritis, Hyperaciditeit, acute hepatitis, cholangitis, acute pancreatitits, appendicitis, enz.
 • Bewegingsapparaat: acute arthritis, tendinitis, spondylitis, bursitis, enz.
 • Zenuwstelsel: neuritis, meningitis, encepahlitis, myelitis
 • Alle klachten die ontstaan door hypoxie, ischemie of ontsteking mits ze geen chronische weefselverandering of destructie van weefsels tot gevolg hebben

Sycose:

Als de psorische afweer niet afdoende werkt, dan schakelt het lichaam over op het 2e afweersysteem, de sycotische afweer. De sycotische afweer laat zich op 2 manieren zien.

 1. Sycose teveel: de verstoring verdiept zich en gaat voorbij de fysiologie, de sycotische afweer laat zich zien in overmatige groei, woekering en verhardingen.
 2. Sycose te weinig: de verstoring verdiept zich en gaat voorbij de fysiologie, maar hier laat de sycotische afweer zich zien in verlies van elasticiteit en verslapping van de weefels, de rek gaat eruit.

Sycotische klachten en ziekten:

Sycose teveel:

 • Vergroting van de cel (hypertrofie)
 • Chronische ontstekingen die overgaan in pathologie met teveel weefselgroei (bijv cholesteatoom, woekering van weefsel die ontstaat na chronische oorontstekingen)
 • Meeste klachten waar “hyper” voor staat (kan zowel fysiologisch als structureel zijn)
 • Alle steenvormingen: nierstenen, galstenen, speekselklierstenen
 • Teveel aan vocht: oedeem, cysten
 • Teveel fibrine: verhardingen, fibrose, arteriosclerose
 • Teveel elastine: constricties, stenose
 • Gewrichten: jicht, osteofyten, exostose, ziekte van Bechterev
 • Baarmoeder: poliepen, cysten, myomen
 • Huid: lipomen, keloid, hyperpigmentatie, likdoorns, wratten

Sycose te weinig:

 • De cel is kleiner dan normaal (hypotrofie)
 • Alle klachten waar “hypo” voor staat (kan zowel fysiologisch als structureel zijn)
 • Huid: hypopigmentatie
 • Verslapping van weefsels: ptose, prolaps, hernia, spataderen, aambeien, hypermobiel, verstuikingen
 • Onderfunctie van organen

Syphilis:

Als de psorische en sycotische afweer niet sterk genoeg zijn om genezing te bewerkstelligen, heeft het lichaam nog een derde afweermogelijkheid, de syphilitische afweer. Deze destructieve afweer offert een deel van het geheel op om zo te overleven.

Syphilitsche symptomen en ziekten:

 • Alle symptomen/ziekten die richting destructie gaan: ALS, Parkinson, Osteoarthritis, enz.
 • Heftige infecties: infecties die snel overgaan in destructieve pathologie (levensbedreigend)
 • Zweren, gangreen, diepe wonden, bloedingen (heftige)
 • Extreme pijnen
 • Auto-immuunziekten
 • Aangeboren afwijkingen
 • DNA-mutaties

Een schematisch overzicht:

PSORISCHE AFWEER

SYCOTISCHE AFWEER TEVEEL

SYCOTISCHE AFWEER TE WEINIG

SYPHILITISCH AFWEER

Acute ontstekingen

Chronische ontstekingen

Verslapping weefsels

Destructie

Irritatie

Woekering van de cel

Alle Hypo klachten

Zweren, diepe wonden

Krampen

Steenvorming

Onderfunctie organen

Heftige bloedingen

Lichte tot zware (voorbijgaande) pijnen

Oedemen

Traagheid in ontwikkeling

Auto-Immuunziekten

Dynamische klachten: klachten die komen en gaan

Verhardingen, Fibrose,

Ateriosclerose

 

Aangeboren afwijkingen

Overgevoeligheid

Poliepen, Cysten, myomen

 

DNA-mutaties (oa Kanker)

Tijdelijke ongevoeligheid

Wratten, lipomen, hyperpigmenatie

 

 

 

Door op deze manier naar de miasma’s te kijken is het mogelijk elke lichamelijke klacht of pathologie in te delen naar een miasma of een combinatie van miasma’s.

Een voorbeeld: een aneurysma is primair een sycotische klacht: een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader. Op het moment dat deze ader scheurt dan komt het syfilitische miasma erbij en is het een sycotisch-syphilitische klacht. Uiteraard begint het in de psorische afweer, bijv door een infectie kan regulier gezien een aneurysma ontstaan. Voor het ontstaan van een aneurysma moet er een trigger zijn geweest waarom iemand vanuit de psorische afweer over moet schakelen op een sycotische afweer, in dit geval sycose te weinig.

Overigens wordt het in de Predictive een onderscheid gemaakt tussen Psora en Psorische afweer.

De cel is de basis van ons lichaam. In elke cel is ons DNA opgeslagen die onze aangeboren fysieke, emotionele en mentale eigenschappen bepalen. Deze aangeboren kenmerken samen vormen iemands constitutie, wat in Predictive daarom genetic constitution wordt genoemd, PSORA. Deze aangeboren kenmerken zullen in de basis niet veranderen, maar kunnen wel veranderen op het moment dat iemand in de sycose of syphlis zit.

De 3 basisfuncties van de cel:

Eerste basisfunctie:

Om te overleven heeft de cel energie nodig. Deze wordt uit voeding en zuurstof gehaald via glycolyse en dissimilatie.

Tweede basisfunctie:

Reproductie door middel van mitose (celdeling), 1:2

Derde basisfunctie:

Verdediging – bescherming van de cel door ontwikkeling van het afweersysteem

 

Om te overleven heeft de cel voeding en zuurstof nodig, je zou kunnen zeggen,  de cel heeft psora nodig.

Op het moment dat iemand honger krijgt of te weinig zuurstof krijgt, dan begint een psorische verdediging: er wordt een signaal afgegeven dat we moeten eten of dat we meer zuurstof nodig hebben. Dit is een normaal gezonde afweer die zorgt dat wij in leven blijven. Hebben we weer gegeten en hebben we genoeg zuurstof dan ontstaat er weer rust en evenwicht.

Dus op het moment dat onze cel een tekort heeft aan voeding of zuurstof, of als onze cel van buitenaf “belaagd” wordt dan zal dus primair een psorische reactie/afweer op gang komen met als doel om weer te herstellen / evenwicht te creëren.

Alles wat ons voedt en leven geeft valt onder psora.

Als we ervaren hebben dat we een tekort hebben aan voedsel en willen we voorkomen dat in de toekomst we niet voor verrassingen komen te staan komt de sycotische afweer ons te hulp. We gaan vetten opslaan (accumulatie) om reserves te creëren voor mindere tijden. Dit is dus een gezonde sycotische afweerreactie! Of we gaan zelf als mensen voeding opslaan en bewaren, bij de AH zo mooi “de hamsterweken”.  Lukt ook dit niet, bijv in geval van oorlog dan zullen we om te overleven in staat zijn om extreme risico’s te lopen om voedesl te bemachtigen of het doden van een ander om zelf te overleven. Het syphylitishe miasma heeft zich gemeld.

De volgende keer zal ik laten zien hoe de miasma’s op emotioneel/mentaal vlak zichtbaar worden en hoe deze kennis van miasma’s te gebruiken in de casuïstiek.

TOP