Artikel 2 - Miasma’s op emotioneel-mentaal vlak

1 mei 2017, auteur: Richard Kersten

In het vorige artikel heb ik de 3 miasma’s op fysiek vlak als 3 verschillende afweermechanismen laten zien. In dit artikel laat ik de afweermechanismen zien op emotioneel vlak.

Fysieke afweermechanismen:

PSORISCHE AFWEER

SYCOTISCHE AFWEER

TEVEEL

SYCOTISCHE AFWEER

TE WEINIG

SYPHILITISCHE AFWEER

Acute ontstekingen,

(tijdelijke) overgevoeligheden en ongevoeligheden

 

Woekering, weefselgroei, afzettingen, verhardingen

Verslapping, verlies van elasticiteit van de weefsels

Destructie van weefsel, deel wordt opgeofferd voor het geheel

 

Op emotioneel vlak zien we de miasma’s ook als afweermechanismen.

Net als de cel een behoefte heeft aan zuurstof en voedsel heeft de mens op emotioneel vlak ook behoeften. Deze 3 basisbehoeften zijn 1. Steun-Veiligheid, 2. Liefde-Verbinding en 3.Erkenning.

Deze basisbehoeften zijn terug te vinden bij de pyramide van Maslow:

 

 

 

Worden onze behoeften op emotioneel vlak niet vervuld of hebben we negatieve ervaringen op dat vlak dan ervaren we dat als “traumatisch” (in de meest ruime zin van het woord). Hoe we op dit trauma reageren wordt bepaald door het miasma (of combinatie van miasma’s) wat op dat moment actief is.

 

Ieder mens heeft uiteraard deze 3 basisbehoeften, maar de ene consititutie heeft meer behoefte aan liefde (bijv. Fos), de ander meer aan steun-veiligheid (Calc-C) en de ander meer aan erkenning (bijv Lyc).

 

Hoe manifesteren de miasma’s zich als we ons emotioneel geraakt voelen en/of als onze basisbehoeften niet vervuld worden:

 

 1. Psorische afweer:

Op het moment dat iets ons raakt, als onze basisbehoeften niet vervuld worden dan reageren we in eerste instantie met emotionele reacties. Dit zijn vooral de primaire emoties als irritatie, boosheid, verdriet, spanning, blijheid,  enz …  Deze emoties worden gestuurd door verschillende hormonen (neurotransmitters) in ons lichaam, waaronder adrenaline, cortisol, serotonine. Deze emoties komen en gaan gedurende de dag. Lukt het met deze emoties om wat ons raakt goed te verwerken ontstaat er weer balans = Psora.

Er is dus een verschil tussen Psora en Psorische afweer. Is iemand in  balans dan noem je dit Psora, wordt deze balans verstoord door factoren van buiten dan reageert iemand met zijn psorische afweer = door met (normale) emoties te reageren. Ook de constitutionele-genetische kenmerken horen bij de Psora (daar kom ik in een later artikel op terug).

Voorbeelden Psorische rubrieken:

 • Irritability
 • Anxiety
 • Joy
 • Anger
 • Anticipation
 • Grief
 • Affectionate
 • Sadness
 • Benevolence
 • Sympathetic
 • Complaining

 

Deze rubrieken worden in de Predictive Homeopathie Psorische Generals genoemd. Deze rubrieken neem je NOOIT mee in een repertorisatie omdat ze alleen iets zeggen over het miasma wat actief is.

Psorische Particulars geven meer het kenmerkende of indivduele van een emotie aan, bijv. Anger from Contradiction of Irritability from Trifles.

Elk miasma heeft dus Generieke (General) en specifieke-individuele (Particular) kenmerken!

 

 1. Sycotische afweer:

De sycotische afweer komt in actie als onze psorische afweer niet voldoende is om adequaat op emotionele prikkels te reageren, er treedt compensatie op (meestal vanuit onveiligheid).

Deze compensatie kan weer op 2 manieren: teveel of te weinig.

Ik zal dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld:

Een jongen wordt gepest op school. Zijn eerste reactie hierop is boosheid en verdriet. Is het pesten eenmalig en is zijn boosheid en verdriet voldoende geuit om hem weer goed te doen voelen (psorische afweer) is er niks aan de hand en komt hij weer in de Psora - zijn psorische afweer werkt afdoende.

Maar blijft het pesten doorgaan en lukt het hem niet meer om met zijn emoties van verdriet en boosheid het pesten te “verwerken” gaat hij een andere manier zoeken om zich te verweren-verdedigen, hij gaat compenseren.

Als hij teveel gaat compenseren kan hij bijvoorbeeld stoer gaan doen, de clown uit gaan hangen, zelf andere kinderen gaan pesten, zelf dominant reageren, op gaan scheppen, enz.  Dit is een “sycose teveel” compensatie. Deze compensatie is duidelijk zichtbaar en geeft duidelijke symptomen: boaster, haughty, playing antics, dictatorial, teasing, loquacity.

Gaat hij “te weinig” compenseren zie je dat hij zich gaat aanpassen, proberen de pesters te vermijden, stiekem dingen doen, zich verstoppen. Deze compensatie is minder zichtbaar voor de buitenwereld. Symptomen: yielding, hiding, secretive, bashful timidity.

In de Predictive worden de sycotische rubrieken alleen gebruikt in een psorische casus en dan uiteraard alleen de sycotische particulars. Ook hier geven de generals aan dat het sycotische miasma actief is, maar zeggen niks over de individuele uitdrukking daarvan. In een beeld: de sycotische generals laten zien dat het een sportauto is (en niet een stadsauto), maar welke precies wordt pas duidelijk aan de hand van een specifiek kenmerk of kenmerken waaraan je net die ene sportauto kan herkennen.

Waarom worden sycotisch rubrieken niet meegenomen in de repertorisatie?

Sycose is compensatie, dat wil zeggen het is niet echt, het is een facade, een manier om naar buiten toe wat anders te laten zien dan het werkelijk is. Dat kan overigens bewust, maar vaker nog is het een onbewust mechanisme waar de client zelf geen of weinig inzicht in  heeft. Het is dus van groot belang dat je als homeopaat inzicht hebt in de sycotische afweermechanismen en niet verleid wordt om daar op voor te schrijven. Doe je dat wel dan is de kans dat je iemand in het syphilitische miasma “duwt”.

Je gaat dus onderzoeken waarom iemand sycotisch sycotisch compenseert, wat het onderliggende trauma is, welke basisbehoefte (liefde/veiligheid/erkenning) niet is vervuld. In de praktijk blijkt dat je in de kindertijd veel sleutels kunt vinden.

Hoe dit in de praktijk eruit ziet zal ik in een later artikel aan de hand van een casus laten zien.

Voorbeelden van Sycotische rubrieken:

Sycose teveel:

Sycose te weinig:

 

 

Audacity

Cowardice

Libertinism

Avarice

Squanders money

Initiative, lack of

Plans, making many

Feighning

Jesting

Hide, desires to

Gambling

Secretive

Extravagance

Selfishness

Loquacity

Slowness

Amourous

Suspicioius

Buoyancy

Fastidious

Eccentricity

Egotism

Foppish

Deceitful

Coquettish

Liar

Syphilitische afweer

In de Predictive is er een onderscheid in 7 niveaus van syphilitische symptomen:

 1. Exaggeration - psorisch syphilitisch
 2. Distortion - sycotisch syphilitisch
 3. Perversion – sycotisch syphilitisch
 4. Hysteria – puur syphilitisch
 5. Destruction - puur syfilitsch
 6. Auto-Immun – puur syphilitisch
 7. Genetic Mutation – puur syphilitisch

 

 1. Exaggeration: Functioneert een zintuig normaal dan kan het alle prikkels normaal verwerken (=Psora). Is een zintuig zeer overgevoelig dan duidt je dat als een psorisch-syfilitsche klacht, bijv Photophobia, Nose, smell acute, sens Noise, enz… Op emotioneel vlak zijn het de normale emoties die extreem zijn, bijv anxiety die overgaat in paniek

Voor zowel emoties als zintuigen gaat het om de intensiteit van de klacht, een beetje overgevoelig voor licht is psorisch, maar loopt iemand in de schemer nog met een zonnebril op duidt je dit als Psorisch-Syphilitisch

 1. Distortion - Distortion betekent: verkeerde interpretatie. Alle Delusions in de zintuigen horen hierbij. Je neemt iets waar – ervaart iets, maar de interpratie klopt niet. Bijvoorbeeld delusion parts of body are enlarged.
 2. Perversion – Pervers, onnatuurlijk, abnormaal. Hier horen oa. de Delusions in the mind en de fancies bij. Maar ook bijv. ook symptomen als eating indigestible things of aversion water (onnatuurlijk – we bestaan voor grootste gedeelte uit water).
 3. Hysteria – geen controle, onvoorspelbaar, reactie is buiten proportie, impulsief, veranderlijk volgt niet de natuurlijke wetten. In de mind alle klachten die “hysterisch”zijn, maar ook
 4. Destruction – pure destructie, zowel in organen, zintuigen en emotioneel.
 5. Auto-Imune – afweersysteem dat zichzelf aanvalt. Op emotioneel vlak: reproaching himself, anger with himself (ook hier weer: de intensiteit bepaalt het syphiltisch is of niet)
 6. Genetic Mutation – in the mind the confusion of identity in alle vormen.

In de behandeling is het vinden van syphilitische particulars van groot belang omdat de middelen in die rubrieken in staat zijn om de genezing van het syphilitishe naar syoctische en vervolgens naar de psora om te draaien. De syphilitsche rubrieken van het hoogste niveau zijn uiteraard de belangrijkste.

De paragraaf 153 symptomen, de strange, rare and peculiar symptomen worden vanuit Predictive ook als syphilitisch gezien en zijn de belangrijkste symptomen als ingang voor de repertorisatie als je ze kunt vinden. Het herkennen van deze syphilitische symptomen vergt enige oefening omdat ogenschijnlijk “gewone” symptomen wel degelijk syphilitisch zijn! Syphilitisch is dus niet alleen maar het eindstadium destructie, er zijn zoveel meer schakeringen van het syphilitische miasma. De kunst is om op alle niveaus deze symptomen te kennen/herkennen/duiden en weten hoe je deze kunt uitvragen bij je cliënt.

Voorbeelden van Syphilitische rubrieken:

 

Will, loss of                                                 Despair                                   Aversion to family members

Suicidal thoughts                                       Death, desires                       Aversion to himself

Unfeeling                                                    Rage, fury                               Cruelty

Shameless                                                  Mutilating himself                 Laughing hysterical

Morals, want of                                         Kill, desire to                          Masochism

Indifference                                               Anguish                                   Estranged

Imbecile                                                      Violence                                  Confusion, of identity

Algemene opmkeringen over miasma’s:

Miasma’s zijn natuurlijke processen die overal in het leven aanwezig zijn. Een zaadje van een boom barst open (Syphilis) en de boom begint te groeien (Psora), later komt de boom in bloei en draagt het vrucht (Sycose) om vervolgens weer af te sterven (Syphilis). Hierbij zie je ook dat de miasma’s in elke overvloeien. In de praktijk heb je dus de volgende mogelijkheden:

Psorisch, psorisch-sycotisch, psorisch-syphilitisch, sycotisch, sycotisch-syphilitisch en syphilitisch.

In de Predictive volgt genezing hele duidelijke wetmatigheden, waarbij Syphilitische miasma eerst genezen moet worden, gevolgd door Sycose en eindigend in de Psora. Om dit te kunnen bewerkstelligen heb je symptomen nodig van het hoogste miasma – syphilis.

Symptomen kunnen bij meerdere miasma’s horen, waarbij de intensiteit/context doorslaggevend is.

Loquacity is primair een sycotische rubriek, maar is het extreem wordt het een sycotisch-syphilitisch symptoom. Dan is het een symptoom dat je kan gebruiken voor je repertorisatie.

Loquacity kan zelfs psorisch zijn als iemand van kindsafaan loquacious is, dus meer behorend bij de constitutie (Psora), het is dan geen sycotische afweer!

Het voordeel van miasma’s als afweersysteem te zien, maakt dat je elk symptoom kan indelen naar de miasma’s, je begrijpt waarom iets tot een miasma behoort!

TOP