inhoud basisopleiding

Wat komt aan bod in deze opleiding?

Een belangrijk fundament in de Predictive is het begrijpen van de 3 miasma’s als afweersysteem. Op deze manier wordt elke klacht begrijpelijk en miasmatisch te duiden. Het is niet meer een leren van symptomen die bij een miasma horen, maar werkelijk begrijpen waarom een symptoom bij een bepaald miasma of combinatie van miasma’s hoort.

Daarnaast zijn de 7 lagen van suppressie een fundament in Predictive. Vanuit de embryologie (3 kiembladen) wordt duidelijk waarom bepaalde organen ‘belangrijker’ zijn dan andere organen. Je krijgt inzicht hoe een genezing hoort verlopen in de praktijk – de wetten van Hering volgend en voorspelbaar/predictive!

Daarnaast gaan we kijken naar de tri-miasmatische materia medica en zien dat bijv een psorische ignatia er anders uitziet dan een sycotische en syphilitische Ignatia. Aan het eind van de opleiding kan je van elk middel herkennen wat de psorische, sycotische en syphilitische kant is.

Het bepalen van de constitutie (genetic constitution volgens Predictive) wordt uitgebreid toegelicht. Welke kenmerken horen bij de constitutie en hoe bepaal je deze volgens Predictive.

Om werkelijk te genezen is het naast de miasma’s en bepalen van iemands constitutie van belang om par 153 symptomen te vinden, die volgens Hahnemann de meest belangrijke symptomen zijn om te kunnen genezen.

In de opleiding leer je deze symptomen herkennen in verschillende gradaties om zo de juiste rubrieken voor je repertorisatie te kiezen.

Deze opleiding gaat je veel structurele handvatten geven om je succes op genezen te verhogen! Elke lesdag wordt er een casus besproken die je thuis voorbereid met de kennis die je in de vorige dagen hebt opgedaan zodat de theorie meteen in de praktijk wordt gebracht.

  • De miama’s in elke casus herkennen
  • Elke klacht indelen naar de 7 lagen
  • Een Genetic Constitution bepalen
  • Kennis van Tri-Miasmatische Materia Medica
  • De juiste repertorium rubrieken kiezen voor je analyse
  • Herkennen van syphilitische symptomen en § 153 symptomen
  • Een casus miasmatisch duiden en de bijpassende behandeling kiezen
  • De theorie van Predictive vanuit het Organon verklaren
  • Aan de hand van de 7 lagen en de miasma's de follow-ups beoordelen.

Kortom: je krijgt meer structuur in je anamnese en analyse die gebaseerd is op wetmatigheden!

TOP